• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ochrona środowiska rzeczywistego zatacza coraz szersze kręgi, wchodząc w najróżniejsze sfery naszego życia. Poniekąd stało się to przymusem, bo już aktualnie stan przyrody jest niesłychanie zły, jest ona w obszernym stopniu zdegradowana, na wysypiskach śmieci piętrzą się sterty odpadów, coraz znacznie więcej ludzi cierpi na różne schorzenia dróg oddechowych spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, które oddychamy. Na dodatek pojawia się kłopot wykorzystania całości złóż węgla. W trosce w związku z tym o stan środowiska opracowane zostały nowoczesne techniki, gwarantujące nabywanie energii w sposób, który jest przyjazny dla przyrody – przykładem jest termin fotowoltaika. W wielu państwach znaczącą popularnością cieszą się więc systemy solarne i przeróżnego rodzaju wiatraki. W pierwszym wypadku energia pozyskiwana jest ze światła słonecznego, w drugim- z wiatru. Takie rozwiązania są coraz częściej napotykane też w Polsce, szczególnie kolektory słoneczne, mimo tego, że nie mamy zanadto wiele słonecznych dni. Wtedy służą one jako system pomocniczego ogrzewania, konstytutywny uzupełnienie innego.

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.