• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor szkoleń oraz konferencji zaczął się tak faktycznie rozwijać dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Przedtem, jedynymi szkoleniami, jakie były aranżowane dla pracowników były obowiązkowe w każdym warsztacie pracy szkolenia bhp. Chlebodawcy nie widzieli potrzeby szkolenia pracowników, pracownicy nie widzieli potrzeby jakichkolwiek zmian. Z upływem czasu, razem ze zmianami gospodarczymi, politycznymi, wszyscy zaczęli zauważać konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji, firmy zagraniczne wchodzące na polski rynek wprowadzały cyklicznie szkolenia dla pracobiorców, począwszy od tych najłatwiejszych, inaczej z zakresu pracy zespołowej, motywacyjnych do pracy, integrujących zespół, aż do szkoleń o tematyce branżowej, podnoszących czy też zmieniających umiejętności. Zaczęły być poszukiwane sale szkoleniowe na Szkolenia ISO Warszawa. Z początku wynajmowano na szkolenia sale w hotelach, bez pośpiechu zaczęło ich przybywać w innych obiektach, w budowanych biurowcach. Dziś sal szkoleniowych w dowolnym mieście jest nadzwyczaj dużo.

Categories: Nauka

Comments are closed.